Proje İsmi : Park SaravenasProje Yeri : Kırşehir - TürkallarProje Sahibi : Türkallar İnşaatYaklaşık Konut Sayısı : 128Tercih Edilen Model İsimi : Konak, Violet Line

Tercih Edilen Model Resmi: